Min läslista

Din läslista är tom.

Sök på capdesign.se

Visa Dölj kommande events
Jobb
46921

Universitetslektor i Grafisk design Luleå

Titel
Universitetslektor i Grafisk design
Arbetsgivare
Luleå tekniska universitet
Ort
Luleå
Sista ansökan
2020-05-31

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Tjänsten som universitetslektor i grafisk design är en del av vårt starkt växande ämnesområde Industriell design. Vi ser design som en transformativ aktivitet och disciplin, som skapar hållbara och inkluderande upplevelser, föremål och tjänster, baserat på djup kunskap och insikter kring utmaningar, situationer och behov hos användare. Genom en nyfiken, kreativ och kritisk ansats skapar vi förutsättningar för att tillgodose behov hos industri, samhälle och akademi.

Ämnesbeskrivning
Industriell design omfattar teorier och metoder för design av produkter, tjänster, kommunikation och miljöer med utgångspunkt i människors fysiologiska, sociala och kulturella förutsättningar.

Arbetsuppgifter
Vi rekryterar nu 1-2 universitetslektorer för att tillgodose behoven av undervisning och forskning inom vårt växande ämne. Vi söker kandidater som kommer att bidra till vårt multidisciplinära designteam med kunskap och färdigheter inom områden som visuell kommunikation, grafisk design, illustration och UX, förvärvade genom egen designpraktik, undervisning, forskning eller annan professionell verksamhet. Dessutom är erfarenhet av designforskning eller konstnärligt utvecklingsarbete meriterande.
Som universitetslektor kommer du att arbeta med att stärka och vidareutveckla våra aktiviteter och miljö inom designundervisning, forskning, innovation och samverkan. Undervisningen kommer främst att ske inom vårt konstnärliga kandidatprogram i grafisk design, i våra högskole- och civilingenjörsutbildningar i Teknisk design, liksom inom relevanta kurser i andra program. Tillsammans med mycket motiverade och skickliga kollegor kommer du att utveckla och bedriva undervisning inom till exempel färg, skiss, illustration, typografi, användarupplevelse, servicedesign, form och estetik, interaktion, designmetodik och visuell design. Inom forskningen kommer du att bidra till att utveckla och genomföra projekt inom det konstnärliga området, kopplat till våra huvudsakliga designforskningsområden och i nära samverkan med undervisning och samhälle.

Som universitetslektor kommer du att vara engagerad i ämnets grundutbildning och forskning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom Industriell design. Undervisningen innefattar kurser på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av kandidat- och masteruppsatser. Som universitetslektor förväntas du undervisa i stora klasser såväl som i mindre grupper på både svenska och engelska. Du förväntas även aktivt delta i forskning inom Industriell design och kommunicera dess resultat via akademiska och/eller konstnärliga publikationer samt följa ämnets internationella utveckling. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete samt delta i arbetet med att söka externa forskningsmedel.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pe-dagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet ska den sökande ha:

*Avlagt konstnärlig doktorsexamen eller ha motsvarande konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
*Visat pedagogisk skicklighet
*Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning ska den ha genomförts inom två år från tjänstens tillträde.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*Dokumenterad konstnärlig skicklighet, t ex kvalitet, erkännande, konstnärlig utbildning och erfarenhet, produktivitet.
*Dokumenterad pedagogisk skicklighet, t ex dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling
Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
*Dokumenterad erfarenhet av designprocesser, designmetoder och designteknik
*Yrkesmässig erfarenhet från branschen
Den sökande ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna undervisa på svenska och engelska. Hänsyn kommer också att tas till sökandens drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kommer att kunna komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnesområdet och bidra till dess framtida utveckling. Sökanden ska beskriva sina preliminära idéer och intressen kring forskningen, hur den kan genomföras och bidra till undervisning och samverkan.

Information
Anställning som universitetslektor är tillsvidare och heltid om inget annat överenskommits. Anställning blir i ämnet Industriell design. Lön utgår enligt gällande avtal. Tjänstgöringsort är Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Biträdande Professor Åsa Wikberg Nilsson, 0920 491342, asa.wikberg-nilsson@ltu.se eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920 491480, e-post jorgen.normark@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post Chris-ter.Gardelli@ltu.se eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen på hemsidan som du hittar nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.
Referensnummer: 1366-2020
Sista ansökningsdag: 31 maj 2020

Ansök: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=3866&rmlang=SE

Annons
Annons
Annons